Změny v roce 2018

Na změny v novém roce jsme zvyklí, nejinak tomu bude i příští rok. Změny, o kterých bysme měli mít přehled se týkají například ochrany osobních dat, účetnictví, ale i daní.

 • Velkou změnou, která se od příštího roku dotkne většiny živnostníků je snížení limitu pro uplatnění „výdajových paušálů“. Ty slouží při výpočtu daňového základu. Podnikatelé díky tomu nemusí sledovat své skutečné náklady, ale od dosažených příjmů mohou odečíst předem dané procento z těchto příjmů. Paušály se pohybují dle toho, o jakou kategorii živnosti se jedná. Pohybují se mezi 30 – 80 procenty.
 • Vládou bylo schváleno navýšení minimální mzdy ze současných 11.000.-Kč na 12.200,-Kč. Minimální hodinová mzda tedy stoupne ze 66,-Kč na 73,2.-Kč.
 • Téma o kterém se v poslední době mluví nejvíce, je obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Jeho platnost je od 25. 5. 2018 a jeho cílem je ochrana osobních údajů fyzických osob, jejich zpracování a šíření. Tato změna by se měla dotknout zhruba 70 procent všech podnikatelů.
 • Další vítanou změnou je, že zaměstnanci, kteří uplatňují slevu na dani, budou moci podávat prohlášení k daním z příjmů také elektronicky. Pro zaměstnavatele, kteří většinou za zaměstnance daňovou agendu zpracovávají, to znamená méně papírování.
 • Vrací se předkupní právo, které zmizelo z právní úpravy na konci roku 2013. Jedná se o předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, což ovlivní například realitní kanceláře či podnikatele působící v této oblasti.
 • Od 1. ledna bude Finanční analytický úřad evidovat údaje o skutečných majitelích firem. Tato změna se dotkne především právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků, jako například majitelů akciových společností nebo svěřenských fondů. Tento zákon platí již letos, nicméně je třeba se zaregistrovat do 1.1.2018 a udržovat seznam majitelů aktuální. Za tuto registraci je nutno zaplatit poplatek 1.000.-Kč.
 • Příjemnou novinkou je také odpisování technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení podnájemníkům umožnila novela zákona o daních z příjmů a bude se vztahovat na úpravy dokončené a uvedené do způsobilého stavu užívání od 1. července letošního roku. Souhlas vlastníka, který musí být uvedený ve smlouvě je hlavní podmínkou pro toto odpisování.
 • Program pro poskytování záruk za provozní a investiční úvěry mohou už od začátku letošního listopadu využívat také mimopražští malí a střední podnikatelé.
 • Od nového roku bude placena vyšší nemocenská podnikatelům i zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nemocní. Plátci zdravotního pojištění dosud dostávali od 15. dne nemoci 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu z příjmu až do ukončení nemocenské. Od ledna budou dávky navýšeny a odstupňovány podle délky, kterou nemocní stráví léčbou.
 • Od 1. června 2018 se zavádí dávka dlouhodobého ošetřovného, která platí pro zaměstnance i živnostníky. Jde o dávku, kterou dostanou plátci zdravotního pojištění, pokud se budou muset starat o příbuzného nebo blízkou osobu, která má zdravotní problémy, a oni kvůlit tomu nebudou pracovat.
 • Jako zvláštní předpis k GDPR bude fungovat “ePrivacy”, které zajišťuje důvěrnost veškerého obsahu elektronické komunikace, a to jak osob fyzických, tak právnických. Dá se popsat jako listovní tajemství pro elektronickou komunikaci.
 • Pozitivní změnou pro všechny zaměstnance je změna v čerpání dovolené. Poměrný nárok na uvolnění z práce, který se dosud počítá za odpracované měsíce, se nově bude odvíjet od týdenní pracovní doby. Za každý odpracovaný týden bude mít zaměstnanec nárok na 1/52 ročního výměru dovolené. Cílem je zjednodušení výpočtu nároku na volno.
 • Další fáze EET by se měla od 1. března týkat lékařů, právníků, účetních, výrobců potravin a nápojů, pořadatelů sportovních a kulturních akcí nebo dalších živnostníků podnikajících v dopravě či zemědělství. Od 1. června se pak EET bude vztahovat i na kadeřníky, kosmetičky, výrobce nábytku, opraváře počítačů či zpracovatele dřeva.
 • Česká národní banka letos poprvé od roku 2008 zvýšila úrokové sazby. Toto zvýšení má vliv i na to, za kolik si podnikatelé a firmy půjčují peníze od komerčních bank. Sazby ČNB zatím rostly jen mírně, nicméně zpřísňování měnové politiky amá dál pokračovat.