Nezapomeňte na změnu času

Úprava letního a zimního času vychází ze směrnice EU z roku 2001, která zavedla toto pravidlo na celém území Evropské unie. Letní čas začíná vždy poslední sobotu v březnu, trvá sedm měsíců a na zimní se mění zpátky poslední sobotu v říjnu.

Na území České republiky byla změna času zavedena už ve čtyřicátých letech během Protektorátu a je dosud platná.

Mnoho lékařů a psychologů se shoduje, že na změnu času si lidé, zejména senioři a děti, zvykají asi týden. Horší je to v březnu při změně na letní čas, kdy se musí fakticky vstávat o hodinu dříve.

Změna času pro letní období byla zavedena z důvodu lepšího využití slunečního světla a také šetření elektrické energie. Díky dřívějšímu vstávání je déle světlo, a tak si člověk může užít letní den naplno. Různé studie však ukazují, že v dnešní době změna času už tolik výhod nepřináší. Pokud jde o spotřebu elektřiny, nejspíš by to vyšlo skoro nastejno, kdybychom měli celý rok zimní čas.

V dnešní době je změna letního a zimního času regulována směrnicí Evropské unie (2000/84/EC), a je shodná na celém území EU. V únoru 2018 byl Evropským parlamentem schválen návrh na zrušení letního času. Návrh je nyní u Komise, která se bude zabývat případnou změnou evropské směrnice o letním času. Možná se za několik let střídání času úplně zruší.

Nezapomeňte si dnes v noci, až půjdete spát, posunout hodiny o hodinu vpřed, abyste se ráno nelekli, že jste zaspali. 🙂