virtuální

Registr smluv

Od 1. července 2017 nabylo účinnosti uveřejňování smluv dle Zákona o registru smluv. (předpis č. 340/2015 Sb.)

Povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy, které mají plnění nad 50 tis. Kč bez DPH (včetně objednávek) se týká všech veřejnoprávních a státních institucí.