rozhled

Povinnost zajištění pitného režimu pro zaměstnance.

Parné dny patří k letnímu počasí, stejně tak k letnímu počasí patří i dodržování pitného režimu. 

Jak je to ale s povinností zaměstnavatele, který musí svým zaměstnancům zajistit pitný režim?

Ztráta tekutin výrazně snižuje pracovní výkonnost