léto

Zaměstnávání mladistvých

Blíží se prázdniny, letní brigády a s nimi souvisí i zaměstnávání mladistvých brigádníků.

Podle zákona je mladistvá osoba ten, kdo dovršil 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku. Po dovršení věku 18 let ztrácí osoba status mladistvého.

Zaměstnavatel

Povinnost zajištění pitného režimu pro zaměstnance.

Parné dny patří k letnímu počasí, stejně tak k letnímu počasí patří i dodržování pitného režimu. 

Jak je to ale s povinností zaměstnavatele, který musí svým zaměstnancům zajistit pitný režim?

Ztráta tekutin výrazně snižuje pracovní výkonnost