letní brigáda

Zaměstnávání mladistvých

Blíží se prázdniny, letní brigády a s nimi souvisí i zaměstnávání mladistvých brigádníků.

Podle zákona je mladistvá osoba ten, kdo dovršil 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku. Po dovršení věku 18 let ztrácí osoba status mladistvého.

Zaměstnavatel