asistentka

Povinnost zajištění pitného režimu pro zaměstnance.

Parné dny patří k letnímu počasí, stejně tak k letnímu počasí patří i dodržování pitného režimu. 

Jak je to ale s povinností zaměstnavatele, který musí svým zaměstnancům zajistit pitný režim?

Ztráta tekutin výrazně snižuje pracovní výkonnost

Registr smluv

Od 1. července 2017 nabylo účinnosti uveřejňování smluv dle Zákona o registru smluv. (předpis č. 340/2015 Sb.)

Povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy, které mají plnění nad 50 tis. Kč bez DPH (včetně objednávek) se týká všech veřejnoprávních a státních institucí.