Reklamace zájezdu

Prázdniny, doba, kdy většina z nás čerpá svoji zaslouženou dovolenou. Bohužel se však někdy stane, že dovolená tak úplně neodpovídá tomu, k čemu se cestovní kancelář zavázala. Máte právo na odškodnění za nedodržení podmínek? Jak v tomto případě postupovat?

Platí zde, že byste měli reklamovat co nejdříve. O svá práva byste se měli hlásit hned na místě. Pokud vám nebude vyhověno, můžete uvedené vady reklamovat. Na reklamaci máte 30 dnů po návratu z dovolené. Musíte ovšem prokázat, že jste svou nespokojenost se službami řešili s delegátem a zároveň musíte dát lhůtu na nápravu.

Reklamace musí být podána písemnou formou a musí zde být uvedeny všechny důvody nespokojenosti. Doporučuje se vyfotit si pár snímků, kvůli důkazu a ty pak připojit k reklamaci.

V reklamaci je také vhodné uvést, jak vysokou slevu požadujete. Nelze si však vymyslet částku, jen podle toho, jak se cítíte ukřivděni. V roce 1985 byla v Německu vydána tzv. Frankfurtská tabulka slev, která určuje, kolik procent z ceny je možné si nárokovat. I přesto, že není pro české soudy závazná, přihlíží se k ní.

V této tabulce jsou také vyčísleny slevy za ztrátu času při nutném stěhování nebo například slevy za nedostatky ve stravování, aj.

Nutno myslet na to, že při objednání služeb by smlouva měla být mezi vámi a cestovní kanceláří vždy písemná. Pokud vám cestovní kancelář slibuje něco, co není ve smlouvě, vyžadujte to, aby to do smlouvy bylo doplněno. Je pak těžké domáhat se slibu, který byl sdělen pouze ústně.

Napravit chyby musí cestovní kancelář, nikoli hotel. Pokud je hotelové ubytování opravdu nevyhovující, máte nárok odjet domů na náklady cestovky.

Pokud cestovní kancelář reklamaci zamítne, nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud.