Registr smluv

Od 1. července 2017 nabylo účinnosti uveřejňování smluv dle Zákona o registru smluv. (předpis č. 340/2015 Sb.)

Povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy, které mají plnění nad 50 tis. Kč bez DPH (včetně objednávek) se týká všech veřejnoprávních a státních institucí.

Dále pak územně samosprávných celků, státních podniků, všech právnických osob, kde má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a dále dalších institucích, které jsou definované v tomto zákoně.

Smlouvy musí být zveřejňovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Smlouvy se odesílají do datové schránky Registru smluv, případně je možné je zveřejnit pomocí formulářů, které jsou dostupné na Portálu veřejné správy.

Pokud smlouvy splňují podmínky pro povinné uveřejnění, je nutné uveřejňovat tyto smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně.

Smlouvy se musí uveřejnit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.

Provozovatelem a správcem Informačního systému registru smluv je Ministerstvo vnitra.