Odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí

Blíží se termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí a to, do 31. ledna 2018.

Daňové přiznání musí odevzdat Ti, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“. Může jít například o kolaudaci stavby, dobudování přístavby k domu, změnu rozlohy pozemku anebo prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí.

Ti, kteří vlastní datovou schránku, mají od roku 2015 povinnost podávat všechna daňová přiznání povinně elektronicky.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Blíží se tedy termín pro přiznání za rok 2018. Ti, kdo podali daňové přiznání již dříve a loni u nich nedošlo k žádné významné změně, nové pro rok 2018 nepodávají.

Pokud již nevlastníte žádnou nemovitost, protože jste ji v minulém roce prodali nebo darovali, je Vaší povinností oznámit to finančnímu úřadu. Pokud jste vlastníkem datové schránky, toto oznámení učiňte přes ni.

V případě, že oznámení nepodáte, může se stát, že během května obdržíte složenku k dani z nemovitostí, i když nemáte daň za co platit. V takovém případě je pak následné řízení administrativně náročné pro obě strany a navíc Vám hrozí pokuta za nesplnění této povinnosti.

Pokud jste požádali o zápis o změně vlastnictví do katastru v loňském roce, ale k zápisu dojde až letos, máte na podání přiznání vice času. Daňové přiznání je v tomto případě nutné podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu došlo.