Estravenka

Na trhu se objevila estravenka, nová elektronická stravenka, která je náhradou za stravenku papírovou.

I na tuto elektronickou stravenku platí stejné daňové zvýhodnění. Měsíční kredit je zaměstnancům nahráván celý a jednotlivé útraty za jídlo jsou z něho strhávány. Pro uživatele to znamená, že mohou platit nižší částku, než byla nominální hodnota stravenky. Maximální částka je však pro jednu transakci omezena, a to v částce 500,-Kč. Jedná se o stejnou částku jako u bezkontaktních platebních karet bez zadání PIN kódu.

Výhodou estravenky je rozhodně úspora času. Větší volnost pro zaměstnance, kteří nemusí přesně hlídat hodnotu útraty. 

Pro zaměstnavatele to vyjma úspory času také znamená zjednodušení interních procesů. Odpadá například rozpočítávání a doručování jednotlivým zaměstnancům. 

Výhodou pro provozovny je pak to, že nemusí papírové stravenky nikde odevzdávat a po jejich evidenci čekat na vyplacení hodnoty stravenek. Nyní je vše automatické a provozovny mají peníze na účtu rychleji.

V testovací fázi byla estravenka úspěšná převážně u technologických firem, které mají své procesy zautomatizované a plně digitalizované.

Estravenka se začíná teprve nabízet, nicméně právě pro svoji elektronickou podobu je ve výběrových řízeních preferovaná.