eObčanka

Od 1. července jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, tzv. eObčanka. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je snadnější přístupnost veřejné správy a zrychlení jednání na úřadech.

eObčanka by nám všem měla usnadnit přístup ke službám veřejné správy přes internet a zlepšit komunikaci mezi námi a státní správou. Postupně budou vyměňovány stávající občanské průkazy za tyto elektronické. Výjimkou jsou dočasné občanky s platností jednoho nebo tří měsíců.

V základním nastavení jsou všechny elektronické funkce eObčanky neaktivní. Není možné zažádat o občanku bez čipu, všechny nové občanky obsahují již elektronický čip. Občan ale nemá povinnost využívat elektronické funkce průkazu, pokud mu vyhovuje chodit na úřad osobně, tak si nemusí čip aktivovat. S čipem jsou vydávány i občanské průkazy pro osoby mladší 15 let, aktivace čipu je pak ale možná až po dosažení věku 15 let.

Aktivaci čipu lze provést později, není nutná při převzetí občanky a stejné je to i s deaktivací, pokud funkce nepoužíváte nebo v budoucnu využívat nebudete. Nevýhodou je, že pokud deaktivujete funkce a následně si to rozmyslíte, musíte zažádat o občanku novou.

Pokud eObčanku ztratíte, platí to samé jako při ztrátě dosavadního občanského průkazu. Ztrátu byste měli co nejdříve nahlásit na policii, aby nemohlo být zneužito vaší identity. Zároveň však musíte zažádat o nový průkaz totožnosti. Nově s eObčankou můžete deaktivovat a tedy zablokovat elektronické funkce dokladu. Nutno podotknout, že pokud ztracený doklad znovu najdete, tak už ho nemůžete dále používat. Elektronické funkce budou již zablokovány a nejdou znovu aktivovat.

Mezi základní služby, které budou elektronicky dostupné a vyřídíte je s eObčankou nyní patří např. výpis z rejstříků trestů, potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o pracovní neschopnosti, eRecept atd. Tyto jednoduché služby jsou nyní v první fázi fungování, postupně však budou další služby přibývat a jednou tak budeme třeba online volit, či podávat daňové přiznání….digitalizace státu začíná.