Daňové přiznání 2018

Povinnost podat daňové přiznání má každý, jehož kompletní příjmy byly za kalendářní rok vyšší než 15.000,-Kč. Zároveň pak musí být příjmy předmětem daně z příjmu fyzických osob, resp. nesmějí být vyjmuty ze zdanění.

Podat daňové přiznání se týká: 

 

  • Osob samostatně výdělečně činných (podnikatelé, živnostníci).
  • Osob, které mají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku.
  • Osob, které vykonávají dvě nebo více zaměstnání současně.
  • Osob, které mají příjmy ze zaměstnání a z autorských honorářů od jiného zaměstnavatele.
  • Osob, které jsou zaměstnáné a podléhají solidární dani.
  • Osob s příjmy ze zahraničí.

U daní jsou nastavena nová pravidla u závislé činnosti do 2.500,-Kč. Příjmy malého rozsahu od letošního roku podléhají srážkové dani ve výši     15 %. Je to podobné, jako když u dohody o provedení práce nepodepíšete prohlášení poplatníka k dani.  

Zaměstnanec

Osoby, které pracují pouze pod jedním zaměstnavatelem na hlavní pracovní poměr nebo zkrácený úvazek a podepsali prohlášení k dani a nemají ostatní příjmy vyšší než 6.000,-Kč za celý rok 2017, nemusí podávat daňové přiznání. Týká se jich roční zúčtování daně.

Pokud zaměstnanec prohlášení k dani nepodepsal nebo nedoložil zaměstnavateli potřebné podklady, včetně odpočtů a slev k ročnímu zúčtování do 15. února 2018, daňové přiznání podat musí.

Zdanění příjmů ze zahraničí

Česká republika má podobně jako ostatní státy uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, tzn., že pokud vaše příjmy byly již zdaněny v zahraničí, u nás k dalšímu zdanění nedojde. Přesto však musíte podat daňové přiznání a zdanění v jiné zemi prokázat příslušnými doklady.

Do kdy odevzdat přiznání k dani z příjmu?

Pokud si daňové přiznání za rok 2017 vyplňujete sami, je pro Vás limitní termín nejpozději do úterý 3. dubna 2018. Přehledy pojištění se dokládají nejpozději do 2. května.

Pokud daňové přiznání vyplňuje odborník v oboru finančního poradenství, je termín odevzdání stanoven až na 2. července 2018. Nicméně je v tomto případě nutné informovat příslušný finanční úřad. Přehledy pojištění se pak dokládají nejpozději do 1. srpna.

V případě, že přiznání neodevzdáte ani do maximálního termínu zpoždění, připravte se na pokutu. Penále za každý další den prodlení naskakují ve výši 0,05 – 5 %. Minimální pokuta za zpoždění či neodevzdání činí 500 Kč, nejvyšší naopak může dosáhnout až 300.000,-Kč.

Daňové přiznání se odevzdává osobně na příslušném finančním úřadě v místě trvalého bydliště nebo můžete přiznání poslat poštou. Vlastníci datových schránek jsou povinni podat daňové přiznání elektronicky.