Aktuality

OSVČ si na minimálních zálohách připlatí

Od ledna 2019 se zvednou minimální měsíční zálohy. Na sociálním pojištění to bude částka 2.388 Kč a na zdravotním pojištění 2.208 Kč. Celkem tato částka pro živnostníky, platící minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění činí 4.596 Kč, což je

Reklamace zájezdu

Prázdniny, doba, kdy většina z nás čerpá svoji zaslouženou dovolenou. Bohužel se však někdy stane, že dovolená tak úplně neodpovídá tomu, k čemu se cestovní kancelář zavázala. Máte právo na odškodnění za nedodržení podmínek? Jak v tomto případě postupovat?

Platí

eObčanka

Od 1. července jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, tzv. eObčanka. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je snadnější přístupnost veřejné správy a zrychlení jednání na úřadech.

eObčanka by nám všem měla usnadnit přístup ke službám

Zaměstnávání mladistvých

Blíží se prázdniny, letní brigády a s nimi souvisí i zaměstnávání mladistvých brigádníků.

Podle zákona je mladistvá osoba ten, kdo dovršil 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku. Po dovršení věku 18 let ztrácí osoba status mladistvého.

Zaměstnavatel

GDPR se blíží

Všichni bysme již měli být připraveni na příchod GDPR, nové evropské směrnice, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. 

Měli bysme mít jasno např. v tom, že GDPR rozlišuje kategorii „osobní“ a „citlivá“ data, že směrnice je primárně o

Estravenka

Na trhu se objevila estravenka, nová elektronická stravenka, která je náhradou za stravenku papírovou.

I na tuto elektronickou stravenku platí stejné daňové zvýhodnění. Měsíční kredit je zaměstnancům nahráván celý a jednotlivé útraty za jídlo jsou z něho strhávány. Pro

Nezapomeňte na změnu času

Úprava letního a zimního času vychází ze směrnice EU z roku 2001, která zavedla toto pravidlo na celém území Evropské unie. Letní čas začíná vždy poslední sobotu v březnu, trvá sedm měsíců a na zimní se mění zpátky poslední sobotu

Daňové přiznání 2018

Povinnost podat daňové přiznání má každý, jehož kompletní příjmy byly za kalendářní rok vyšší než 15.000,-Kč. Zároveň pak musí být příjmy předmětem daně z příjmu fyzických osob, resp. nesmějí být vyjmuty ze zdanění.

Podat daňové přiznání se týká: 

 

Odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí

Blíží se termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí a to, do 31. ledna 2018.

Daňové přiznání musí odevzdat Ti, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“. Může jít například

Přání

Přeji Vám všem jen to nejlepší v novém roce. Mnoho pracovních úspěchů a ještě více úspěchů v osobním životě. 

Dávejte na sebe pozor a buďte na sebe více hodní!

Martina Tomišková