Povinnost zajištění pitného režimu pro zaměstnance.

Parné dny patří k letnímu počasí, stejně tak k letnímu počasí patří i dodržování pitného režimu. 

Jak je to ale s povinností zaměstnavatele, který musí svým zaměstnancům zajistit pitný režim?

Ztráta tekutin výrazně snižuje pracovní výkonnost každého z nás a zvyšuje se tím i riziko pracovního úrazu. Zaměstnavatel je povinen předcházet těmto situacím zajištěním pitné vody na pracovišti. Pitná voda by měla být vždy k dispozici i z takových důvodů, jako je zranění zaměstnance či k poskytování první pomoci. Třídy práce, podle kterých se určuje komu je nutné zajistit ochranné nápoje a komu stačí pouze pitná voda, jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Pokud zaměstnavatel podcení zajištění pitného režimu či ochranných nápojů, hrozí mu pokuta až ve výši 1 milionu korun. Pokud není na pracovišti zajištěn ani pitný režim, může zaměstnavatel dostat pokutu ve výši 2 miliony korun.